Pracovní výročí

Vždy jednou za čtvrt roku je předána pozvánka pracovníkům, kteří jsou s námi ve firmě 20 let. Tentokrát jednatelé poobědvali se čtyřmi našimi spolupracovníky, kteří tohoto krásného jubilea dosáhli. Společně se zavzpomínalo na jejich pracovní začátky v Thermacut a nechyběly ani úsměvné historky z let jejich působení. Všem děkujeme za jejich dosavadní práci i věrnost a do dalších let přejeme hodně sil a osobního štěstí.